ประเทศจีน รถสามล้อโดยสารไฟฟ้า ผู้ผลิต
บริษัท
ผลิตภัณฑ์
รถสามล้อไฟฟ้า 3 ล้อ
รถมินิไฟฟ้า