โดยสารสามล้อไฟฟ้า

โดยสารสามล้อไฟฟ้า, ผู้โดยสารนั่งรถสามล้อ, จักรยาน 3 ล้อ.