รถโดยสารไฟฟ้า

รถยนต์ท่องเที่ยวไฟฟ้า, electric tourist vehicles, ยานพาหนะท่องเที่ยวไฟฟ้า.