รถมินิไฟฟ้า

รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กรถแบตเตอรี่ขนาดเล็ก, small battery car, small ev car.