รถยนต์ไฟฟ้าซีดาน

เศรษฐกิจรถยนต์พลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อนยานพาหนะ, electric vehicle car, electric powered vehicles.