รถสามล้อขับเคลื่อนด้วยแก๊ส

สามล้อรถสามล้อ, 3 ล้อ trikes ก๊าซขับเคลื่อนด้วยแก๊ส trikes 3 ล้อ, gas powered 3 wheel trikes.