มินิไฟฟ้า SUV

รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า, electric small suv, ไฟฟ้าขับเคลื่อน SUV.