น้ำมันเบนซินสามล้อ

ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 3 ล้อ trikes, gas powered trike, 3 wheel motorized tricycle.